Strategic Globale Vækstaktier A/S

Investering i globale vækstaktier

Strategic Globale Vækstaktier A/S investerer i selskaber, som forventes at vokse hurtigt og opnå stærkt stigende indtjening.

 

Lidt populært sagt, er der tale om investering i morgendagens vindere.

 

Typisk er det virksomheder med en nyskabende og innovativ teknologi. Det kan også være virksomheder, som baserer sig på nye forretningsmodeller eller bevæger sig ind på et nyt og uopdyrket marked. De mest perspektivrige er ofte relativt beskyttede via immaterialrettigheder, patenter eller skalafordele.

 

Vækstaktier kommer i mange former og kan principielt være at finde indenfor enhver branche og geografi, men har de seneste år især været at finde indenfor IT og i USA.

 

Ofte har de virksomheder, som kommer først - også kaldet 'first movers' - med en ny teknologi, eller på et nyt marked etc. en fordel, men det er langtfra altid disse, som ender med at være de langsigtede vindere.

 

De langsigtede vindere kan til tider være vanskelige at identificere, men lykkes det at forudsige dem, er potentialet oftest betydeligt.

 

Vækstaktier anses generelt for at have en risiko over middel.

 

Strategic Globale Vækstaktier A/S bevæger sig bredt indenfor markeder, brancher og geografier, og søger således at eliminere noget af denne risiko gennem bred diversifikation.

 

Investeringsstrategi

Investeringerne i Strategic Globale Vækstaktier A/S styres ud fra vores investeringsstrategi.

 

Som udgangspunkt vil porteføljen være 100% investeret i vækstaktier med stor spredning på forskellige brancher.

 

Der vil primært investeres indenfor temaerne;

  • Klima
  • Sundhed
  • Teknologi/IT
  • Stabilt forbrug

I perioder reduceres aktieandelen og placeres midlertidig i traditionelle obligationer eller kontanter, såfremt der er forventninger om stor usikkerhed i nærmeste fremtid.

 

Fokus er på at opnå stabil langsigtet værditilvækst.

 

 

 

 

 

Download materiale

Informationsdokumenter, vedtægter, corporate governance, samt vedlagspolitikker findes her

Faktaark, tegningsblanketter samt Dokument med central information findes her

 

Se afkast for Strategic Globale Vækstaktier A/S

Læs mere om Megatrends