Strategic Danske Aktier Select A/S

 

Akkumuleret kursudvikling siden opstart

 

(GRAF)

   
   
   

Resultat

Her kan selskabets afkast til dato, samt det gennemsnitlige årlige afkast følges.

 

NAV = indre værdi

 

(TABEL)

 

Historisk afkast

Nedenstående viser afkastet pr. år siden selskabets opstart.

 

Periode Afkast
4. kvt. 2014   0,43%
2015 52,38%
2016   -3,33% 
2017   3,92%
 2018 

-21,36% 

2019

0,29%

2020

17,63%

2021

18,27%

2022

-19,20%

2023

9,29%

 

 

Investering i finansmarkeder indebærer risiko for tab. Historiske afkast  garanterer ikke for fremtidige afkast. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og internationale valutakurser.

Læs mere om
Strategic Danske Aktier Select A/S

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.