Error parsing XSLT file: \xslt\Gallery.xslt

Investor Relations

 

Politik for ordreudførelse

Ordreudførelsespolitikken heruder best execution (Mifid II) er en beskrivelse af, hvordan Strategic Wealth Management A/S udfører handler med værdipapirer for selskabets kunder.

Derudover kan du her også finde oversigten over de 5 mest handlede steder

 

Læs mere her

 

Politik for håndtering af interessekonflikter

Interessekonfliktpolitikken identificerer og håndterer de typer af interessekonflikter, der opstår ved ydelse af investeringsservices, hvor der kan være en væsentlig risiko for at skade en kundes interesser.

 

Læs mere her

 

Almindelige forretningsbetingelser

Strategic Wealth Management A/S's almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forretningsforhold mellem selskabet og selskabets kunder, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af en særskilt aftale.

 

Læs mere her

 

Politik for bæredygtighed og samfundsansvar

Ny regulering på området for bæredygtig finansiering med fokus på at harmonisere, hvad der kan karakteriseres som bæredygtigt, og hvordan dette skal offentliggøres.

Her kan du finde Strategic Wealth Management A/S' Politik for bæredygtighed og samfundsansvar

 

Læs mere her

 

Politikker og vedtægter for investeringsselskaber

Her kan du finde de enkelte investeringsselskabers informationsdokumenter, vedtægter, corporate governance, samt vedlagspolitikker.

 

Læs mere her

 

Handelsblanketter 

Her kan du finde Faktaark og tegningsblanket, Dokument med central information (PRIIP)hensigtsmæssighedserklæring på de enkelte investeringsselskaber.

 

Her er desuden en vejledning for nye kunder.

 

Læs mere her

 

Årsrapporter 

Her kan du finde alle vore Årsrapporter.

 

Læs mere her

 

Kvartalsberetninger

Her kan du finde alle vore Kvartalsrapporter.

 

Læs mere her

 

Investeringsforeningen IR Invest Danske Aktier

Her kan du finde diverse informationsmateriale for investeringsforeningen IR Invest Danske Aktier

 

Læs mere her

 

Cookie og Privatlivspolitik

Læs mere her

 

 

 

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.