Partnerskab

Vi skal være på samme side

Det er et afgørende element i vores koncept, at der aldrig må herske tvivl om vores loyalitet og tilhørsforhold. 

 

For nogen kan det virke ligegyldigt, men især set i lyset af finanskrisen, er det en topprioritet, at vi har sammenfaldende interesser med vores kunder. Det sikrer 100 % rene linjer og gør, at vi kan skabe ægte partnerskaber med vores kunder baseret på tillid og loyalitet.

 

Det gør vi blandt andet ved, at alle medejere i Strategic Wealth Management A/S investerer egne formuer i de samme produkter som kundernes og på samme betingelser.

 

Derved har vi hånden på kogepladen, og man skal aldrig som kunde betvivle, at vi søger at finde den bedst mulige investeringsløsning.

 

For at der ikke skal opstå en interessekonflikt, har vi udarbejdet en interessekonfliktpolitik.


Se vores interessekonfliktpolitik

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.