Strategic Globale Vækstaktier A/S

 

Akkumuleret kursudvikling siden opstart

 

(GRAF)

   
   
   

Resultat

Her kan selskabets afkast til dato, samt det gennemsnitlige årlige afkast følges.

 

Gns årlig afkast p.a. er baseret på faktiske samt modelbaseret afkast.

NAV = indre værdi

 

(TABEL)

 

Historisk afkast

Nedenstående viser afkastet pr. år siden selskabets opstart.

 

Periode Afkast
2011  -4,47%
2012  -7,38%
2013   2,25%
2014  10,43%
2015  -7,25%
2016    9,92% 
2017  19,39%
 2018   -11,88% 
2019 11,61%
 2020   13,05%
2021 -11,63%
2022 -25,05%
2023 -12,37%

 

 

Investering i finansmarkeder indebærer risiko for tab. Historiske afkast  garanterer ikke for fremtidige afkast. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og internationale valutakurser.

Læs mere om Strategic Globale Vækstaktier A/S

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.