Error parsing XSLT file: \xslt\Gallery.xslt

Risikomærkning

 

Finanstilsynet har mærket alle investeringsprodukter i tre kategorier; grøn, gul og rød.

 

Mærkningen har til formål at afspelje risikoen for tab, samt hvor lette produkterne er at gennemskue. 

 

Risikomærkningen afspejler ikke sandsynligheden for tab, ligesom der heller ikke tages højde for tidshorisont samt muligheden for at opnå et positivt afkast.

 

Investeringsselskabernes risikomærkning

Alle vore investeringsselskaber er kategoriseret som røde. 

Dette skyldes, at vore investeringsselskaber er etableret som alternative investeringsfonde, som Finanstilsynet klassificerer som vanskelige at gennemskue, da de for denne produktgruppe ikke har vedtaget specifikke krav ift. spredning mv.

Jævnfør investeringsselskabernes respektive prospekter er der imidlertid nedfældet specifikke spredningskrav, kriterier for hvilke værdipapirer, der kan investeres i  mv. for herved at sikre investor. 

Ligesom produkter, der er klassificeret som gule, er der i vore investeringsselskaber tilsvarende ikke mulighed for at tabe mere end det indskudte beløb.

 

Snarere tværtimod, da vore investeringsselskaber fokuserer på det absolutte afkast, hvilket medfører, at de bagvedliggende værdipapirer i perioder sælges fra eller afdækkes via finansielle instrumenter for herved at beskytte formuen i usikre tider. 

 

Klik her for at se et skema der viser Finanstilsynets risikomærkning.

 

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.