Error parsing XSLT file: \xslt\Gallery.xslt

Megatrends

Vores strategi med godt købmandskab og momentum står ikke alene – der er taget flere værktøjer i brug såsom en strammere risikostyring.

 

Derudover sker aktieudvælgelsen nu ud fra en temabaseret tankegang, hvor vi har defineret 4 megatrends;

  • Klima
  • Sundhed
  • Teknologi/IT
  • Stabilt forbrug

Men hvad dækker disse trends så over?

 

Klima

Klimatrenden er kommet for at blive – men hvad definer en klimaaktie?

Er det sol- og vind energi? Er det økologi? Er det et spørgsmål om, at selskaberne bag aktierne har den rigtige ESG, CSR eller opfylder FNs verdensmål

 

Fokus har været så intensivt rettet mod bæredygtighed, at det kan være svært at gennemskue, om virksomhederne faktisk er grønne, eller om der er tale om Green Washing – dvs. kun giver indtryk af at være grønne. Heldigvis er indsatsen for at øge gennemsigtigheden ift. bæredygtighed og regler for dette blevet strammet.

 

Vi ser selvfølgelig også på ovennævnte, men derudover anskuer vi klima fra en anden investeringsmæssig vinkel.

 

Tesla har længe været set som det eneste alternativ til el-biler. Men faktisk går mange kendte bilmærker fra sort til grøn med succes. Eksempelvis er en tidligere sort virksomhed som Volkswagon på vej til at blive grøn i takt med, at deres elbil-program bliver rullet ud.

 

NKT (oprindeligt Nordiske Kabel- og Traadfabriker A/S) – en tung forurenende industri er nu en del af den grønne bølge, idet deres produkt – kabler – er nødvendige for den grønne udvikling – som f.eks. til el-biler.

 

Derudover er f.eks. producenter af el-lade stationer og entreprenører til nedgravning af kabler også indirekte en del af den grønne bølge, eftersom deres del ikke kan udelades i ligningen.

 

Råvarer – en fy-industri pga. minedriftens lokalmiljø skader. Men i takt med elektrificeringen skal der bruges masser af kobber, litium samt andre sjældne metaller, hvorved denne industri også påvirkes.

 

At førhen sorte selskaber indirekte bliver en del af den grønne klimabølge, er en hidtil overset trend indenfor investering, men en trend som har stort potentiale, som vi gennem det sidste år har haft fokus på.

 

Sundhed

Den demografiske udvikling med stigende befolkningstal, aldrende befolkning, stigende levealder og ændringer i befolkningssammensætningen skaber en demografisk træghed, dvs. den naturlige befolkningstilvækst er voksende.

 

Andelen af 65+ årige stiger, vi lever længere med vores sygdomme, flere lever med kroniske sygdomme og flere har mere end én (kronisk) sygdom.

 

Derudover lever flere især i den vestlig verden over evne – hvilket giver flere livsstilssygdomme.

 

Demografien i verden går kun éen vej – flere ældre og flere livsstilssygdomme.

Det øger presset på sygehusvæsenet herunder behovet for operationsinstrumenter samt medicin generelt.

 

Medico- og medicinalindustrien står fortsat overfor et kæmpe boom, efterhånden som disse behov skal opfyldes.

 

Vi taler om alt fra høreapparater til diabetesmedicin, stomiprodukter til cancermedicin.

 

Et kæmpe marked, hvor danske virksomheder er utroligt godt eksponeret. Disse virksomheder er ofte meget stabile, og har en jævn, men god indtjening.

 

Teknologi/IT

I 1980érne troede man, at den stationære pc-er var et modefænomen. Senere kom tvivlerne omkring iPhone.

 

Men fakta er, at for at drive både klimadagsordenen samt medicinalindustrien, skal der investeres heftigt i nye teknologier.

 

Hertil kommer produktionsforbedrende teknologier indenfor industrien samt helt nye ”produkter”, såsom Netflix og selvkørende biler.

 

Indenfor dagligvarehandel er de store shopping platforme som ZalandoBootz.com m.fl. kun i deres vorden.

 

Vi er slet ikke færdige endnu – vi har kun set toppen af isbjerget. Nedlukningen pga. covid-19 lokkede mange nye forbrugere til, f.eks. har mange benyttet online køb af fødevarer og fundet ud af, at dette er en nem og tidsbesparende løsning i en travl hverdag. Derudover kan man ofte med store besparelser finde almindelige forbrugsvarer og få det leveret direkte til døren – det er nemt og kan gøres, når der er tid.

 

Det helt store for tiden er kunstig intelligens – AI (Artificial Intelligence) – hvor det går rigtig stærkt.

 

AI bruges blandt andet til selvkørende biler, Sprog og tale som f.eks. Siri på IPhone, genkende mønstre som i kunde præferencer, men også komplekse produktionsprocesser, mikrokirurgi eller arbejde på steder, der er farlige at opholde sig for mennesker.

 

Stabilt forbrug

Heldigvis er det ikke teknologi og klima det hele – der er også det, der ligger lige for.

 

Bagved er der almindelige mennesker som du og jeg. Vi skal have vores daglige fornødenheder, og der er ligegyldigt om konjunkturerne er på vej op eller ned. Endnu kan vi ikke mættes elektronisk!

 

Et af verdens største udviklingsmarkeder for dette er Kina, hvor der hvert år rykker 10-20 mio. mennesker op i middelklassen, og efterspørger gode dagligvarer – de vil leve som os i vesten.

 

Der vil derfor altid være behov for virksomheder som Carlsberg, Nestle, Coca Cola og lign.

 

Kortsigtede trends

Derudover ser vi også på mere kortsigtede trends, hvilke potentielle investeringsmuligheder kan der være lige nu?

 

F.eks. begyndte vi opkøb af bankaktier i efteråret 2020, hvor de var usandsynligt billige, men er nu ved at komme efter det.

 

Vores forventning var at både inflation og renter ville stige, hvilket ville være gunstigt for bankerne.  

 

Hvorfor trends?

At investere i megatrends er en måde at holde fokus – men også se de muligheder og sammenhænge, der er indenfor trenden.

 

Klima er ikke kun vindmøller og el-biler, men også de virksomheder, der er nødvendige for at kunne opbygge de bagvedliggende faktorer, som er nødvendige for, at det faktisk virker.

 

Sundhed En bedre livsstil giver højere levealder, men desværre også flere livstilssygdomme.

 

Teknologi/IT er en vigtig - måske den vigtigste - faktor i de flestes hverdag – ikke ret meget af det, vi gør og bruger kan køre uden en eller anden form for teknologi. Det ses også i klima og sundhed trendene, hvor teknologi/IT spiller en stor rolle.

 

Stabilt forbrug Igen en sammenhæng mellem trendene – her sundhed, hvor demografien viser, at vi bliver flere og lever bedre - ikke bare i Danmark, men også globalt, hvilket giver større forbrug.

 

Disse trends er langsigtede, og virksomhederne heri er mindre sårbare.

 

Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte os.

 

 

 

 

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Læs mere om
vores strategi