Tryghed

 

Vi er godkendt af Finanstilsynet

I september 2009 godkendte Finanstilsynet os til at yde kapitalforvaltning via selskabets autorisation som fondsmæglerselskab. I den forbindelse er vi underlagt finanstilsynets løbende kontrol og tilsyn.

Hos os går tryghed og formueforvaltning hånd i hånd

Vi har skriftlige forretningsgange og politikker

Vores skriftlige arbejds- og forretningsgange på alle væsentlige områder sikrer dig, at dine interesser altid tilgodeses.

 

Desuden sikrer vores politikker imod interessekonflikter, besiddelse af intern viden, videregivelse af kundeoplysninger, hvidvaskning af penge og IT-sikkerhed.

 

Og vores regnskab og forretningsgange er naturligvis underlagt kontrol af en statsautoriseret revisor.

 

Vi yder sikkerhed 

Som kunde bibeholder du altid dine konti og depoter i et pengeinstitut efter eget valg.

 

Alle køb og salg af værdipapirer og investeringsselskaber foregår også via dine egne konti og depoter. 

 

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.