Dansk aktieportefølje

Her kan du se afkastet efter omkostninger på vores aktieudvælgelse.

 

(GRAF)

   
   
   

 

Resultat

 

(GRAF-TABEL)

Afkastet fra start september 2009 og frem til oktober 2017 er baseret på kunders individuelle aktier.

Beregningerne er udfra et vægtet gennemsnit af samtlige kunders afkast efter omkostninger på individuelle aktier.

 

Derefter er afkastet baseret på udviklingen i investeringsforeningen Strategic Danske Aktier efter omkostninger. 

 

Strategic Danske Aktier blev lanceret i oktober 2017, hvorefter der fra dette tidspunkt ikke længere bliver beregnet afkast på kundernes individuelle aktier.

 

Klik her, for at læse mere om Strategic Danske Aktier herunder investeringsstrategi, afkast mv.

 

 

 

 

 

Investering i finansmarkeder indebærer risiko for tab. Historiske afkast  garanterer ikke for fremtidige afkast. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og internationale valutakurser.

Læs mere om
vores strategi

Kontakt os for at høre mere: 9626 3000

Eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.