Strategic HY Obligationer A/S

 

Investering i obligationer

Obligationer er typisk mindre risikofyldte end aktier, men giver heller ikke så højt et afkast.

 

Helt grundlæggende er obligationernes primære opgave dog heller ikke at skabe et højt afkast, men at sikre stabilitet i den samlede portefølje.

 

Obligationer er den stabile bund, der indgår i de fleste porteføljer, hvor man gerne vil finde en fornuftig vej mellem et godt afkast og et fornuftigt risikoniveau.

 

Investering i dansk stats- og realkreditobligationer

Der arbejdes med alt fra AAA ratede realkredit obligationer til C ratede HY obligationer.

 

Ved at fokusere udelukkende på udstedelser via Nordiske banker, sikres adgang til ekstern analyse og risiko gennemgang med de største nordiske banker.

 

Der arbejdes tillige direkte med ledelsen i visse selskaber, hvor man forsøger at gøre sine stemmerettigheder gældende.

 

Investering i HY obligationer

Investeringerne bygger på en 10-årig track record, som Strategic Investments har med HY obligationer.

 

Gennem analyse af både obligationernes struktur og kreditrisici opnås positive afkast over tid, samtidigt med at kreditrisikoen holdes nede ved spredning og ved en opportunistisk tilgang til at både aktiekapital og lånekapital i de enkelte virksomheder.

 

Investering i virksomhedsobligationer

Strategic HY Obligationer A/S kan også investere i knap 600 af de mest likvide virksomhedsobligationer med en gennemsnitlig kreditvurdering på B-BB.

 

Virksomhedsobligationer er kendetegnede ved at betale en højere rente sammenlignet med traditionelle obligationer, men er også forbundet med en højere kreditrisiko.

Ved at investere i virksomhedsobligationer spredes risikoen, da disse obligationer ikke påvirkes på samme måde som traditionelle obligationer i perioder med stigende økonomisk vækst og deraf følgende stigende renter blandt centralbankerne.

 

Investeringsstrategi

Investeringerne i Strategic HY Obligationer A/S styres ud fra vores investeringsstrategi.

 

Som udgangspunkt vil porteføljen være 100% investeret i obligationer med stor spredning såvel geografisk som branchemæssigt.

 

I perioder reduceres eksponeringerne i højtforrentede statsobligationer / virksomhedsobligationer, og placeres midlertidig i traditionelle stats- og realkreditobligationer eller kontanter, såfremt der er forventninger om stor usikkerhed i nærmeste fremtid.

 

For det langsigtede forventede afkast vil betydningen være minimal, men udsvingene i forhold til obligationsmarkederne reduceres.

 

Obligationerne kan være udstedt i euro og amerikanske dollar, og der er således en valutarisiko ved at investere i Strategic HY Obligationer A/S.

 

I perioder med forventning om svækkelse i dollar vil valutarisikoen helt eller delvist afdækkes.

 

Fokus er på at levere gode og stabile afkast med mindst mulig risiko for tab.

 

 

 

 

 

 

Download materiale

Informationsdokumenter, vedtægter, corporate governance, samt vedlagspolitikker findes her

Faktaark, tegningsblanketter samt Dokument med central information findes her

 

Se afkast for Strategic HY Obligationer A/S

Læs mere om
vores strategi