Strategic Danske Aktier Select A/S

Investering i danske aktier

 

Strategic Danske Aktier Select A/S investerer i fortrinsvis danske Large Cap aktier, men kan også investere i enkelte midcap aktier, der kan udvide investeringsuniverset med andre sektorer end dem, der eksisterer i Large Cap segmentet på den danske fondsbørs og dermed mindske porteføljens risikoprofil.

 

Selskabet investerer oftest i 15-20 forskellige aktier.

 

Generelt er danske virksomheder meget veldrevne kendetegnet ved en stærk ledelse, en stærk markedsposition og konkurrencedygtige produkter, og har på denne baggrund leveret gode og stabile afkast igennem en lang årrække.

 

Der investeres udelukkende i virksomheder, hvor vi har et højt kendskabsniveau til virksomhedens ledelse, produkter, markedsposition og omstillingsmuligheder.

 

Danske virksomheder er endvidere meget eksporttunge. De er dygtige til at omstille og tilpasse sig til de økonomiske cyklusser.

 

Vi foretager løbende en vurdering af værdiansættelsen af såvel aktuelle investeringer som investeringsmuligheder.

 

Investeringsstrategi

Strategic Danske Aktier Select A/S søger at sammensætte en aktieportefølje med solide nøgletal under hensyntagen til den økonomiske cyklus, som vi befinder os i, med henblik på at skabe et godt risikojusteret afkast.

 

Aktieudvælgelsen sker ud fra en temabaseret tankegang, hvor 4 megatrends er defineret;

  • Klima
  • Sundhed
  • Teknologi/IT
  • Stabilt forbrug

Indenfor disse megatrends udvælges de stærkeste og mest attraktivt prisfastsatte selskaber.

 

Strategic Danske Aktier Select A/S kan inkludere få billigt prisfastsatte turn-around selskaber, forudsat erfaren, stærk og troværdig ledelse.

 

Strategic Danske Aktier Select A/S har intet krav om at skulle være fuldt investeret i aktier. Op til 50% af aktierne kan sælges og placeres midlertidig i kontanter i tider med forventet stor turbulens.

 

Formål

Selskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst ved investering i aktier samt gennem anvendelse af relevante finansielle instrumenter.

 

Fokus er på at levere stabile absolutte afkast med begrænset risiko for tab. 

  

 

 

 

 

 

 

Download materiale

Informationsdokumenter, vedtægter, corporate governance, samt vedlagspolitikker findes her

Faktaark, tegningsblanketter samt Dokument med central information findes her

 

Se afkast for Strategic Danske Aktier Select A/S

Læs mere om Megatrends